Customer ေတြနဲ ့ဘယ္လိုဆက္သြယ္မလဲ ?

ယေန႔ေခတ္ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ေတြမွာ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ေတြမ်ားလာတယ္ဆိုတာ ရွိၿပီးသား လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြပိုမ်ားလာတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေပးသံပါပဲ။ ဒီလို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ႀကီးထြားလာတာနဲ ့အတူ Customer ေတြကို ဆံုး႐ံႈးရႏိုင္ေခ်လည္း ပိုျမင့္လာပါတယ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ဒီလိုေတြ မျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ Customer ေတြနဲ ့ အျမဲဆက္သြယ္ၿပီး ထိေတြ႕ေနဖို ့ထက္ အေရးႀကီးတဲ့ အရာမရွိပါဘူး။ ဒီလို အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥအတြက္ နည္းပညာ အေထာက္အကူကို ရယူကာ Customer ေတြနဲ ့ အရင္ထက္ပိုၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လို ဆက္သြယ္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းအခ်ိဳ ႔ကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။
‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍
‍‍‍‍‍‍✅ စစ္တမ္းေကာက္ပါ (Surveys)
‍‍‍‍‍‍
Customer ေတြရဲ႕ Needs and Wants ေတြကို သိႏိုင္ဖို ့Survey ေကာက္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို Survey ေတြက ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေကာင္းေကာင္းေမးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လို Information အမ်ိဳးအစားကိုမဆို စုေဆာင္းဖို ့အတြက္ Survey ေကာက္ျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Survey ေတြက Customer ကို အေလးထားဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း ခံစားရေစႏိုင္တာျဖစ္လို ့Cutomer မဆံုး႐ႈံးရဖို ့အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

‍‍‍‍‍‍✅ Products နဲ ့ Services အသစ္မ်ား အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ပါ။ (Newsletters)
‍‍‍‍‍‍
Customer ေတြက ကိုယ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္းကို သိခ်င္ၾကပါတယ္။ အသစ္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္းကို အသိေပးတဲ ့အေနနဲ႔ လုပ္ငန္း ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း ေဖာ္ျပတဲ့ မိတ္ဆက္ စာတိုေလးေတြ မၾကာခဏ ပို႔ေပးေနဖို ့လိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ အနည္းဆံုး စာတို ဆယ္ေစာင္ခန္ ့ ပို႔ေပးသင့္ေၾကာင္း ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ဆိုပါတယ္။ တခ်ိဳ ့customer ေတြက စာကို အျပည့္အစံုဝင္ေရာက္ မဖတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ စာပို႔တဲ့အခါ ေခါင္းစဥ္က ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို အသိေပးခ်င္လဲဆိုတာကို ဖတ္လိုက္တာနဲ႔ တန္းသိႏိုင္ဖို ့လိုပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္အျပင္ စာတိုမွာလည္း လိုရင္း၊တိုရွင္းနဲ႔ ဖတ္ရန္ၾကာခ်ိန္ ၅ စကၠန္ ့ဝန္းက်င္သာ ရွိသင့္ေၾကာင္း Entrepreneurship in a Box Website မွာ အၾကံျပဳထားပါတယ္။

‍‍‍‍‍‍✅ ဘေလာ့ကို အသုံးခ်ပါ။ (Blogs)
‍‍‍‍‍‍
Customer ေတြကို Blog ကတဆင့္ ဆက္သြယ္တဲ့ နည္းလမ္းကလည္း ထိေရာက္ပါတယ္။ Customer ႏွင့္ Prospect ေတြရဲ႕ Activities ေတြ ေစာင့္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ဒီလို ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ Blog က အၿမဲ Active ျဖစ္ေနဖို ့ ၊ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ Content မ်ိဳးေတြ ပံုမွန္ တင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီ Content ေတြကတဆင့္ Customer ေတြနဲ ့အျပန္အလွန္ အဆက္အသြယ္ရွိေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IT Company တစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို စီပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမဆို Blog ကေန ဆက္သြယ္ျခင္းက ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

‍‍‍‍‍‍✅ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ (One-on-One Phone Calls)
‍‍‍‍‍‍
Customer တိုင္းက တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြကို လက္ခံၿပီး ျပန္လည္ ေျဖၾကားမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ အနည္းငယ္ကေတာ့ လက္ခံ ေျဖၾကား ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။ အသိေပးစာတိုလိုမ်ိဳး အသိေပးလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို အခ်ိန္တိုတို အတြင္းမွာ အၾကမ္းဖ်င္းနားလည္ေအာင္ ေျပာျပႏိုင္ရပါမယ္။ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚတဲ့နည္းက Customer ဘက္ကသာ ဖုန္းကိုေျဖၾကားခဲ့မယ္ဆိုရင္ Customer Feedback ကို တိုက္႐ိုက္ရႏို္င္မယ့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။

‍‍‍‍‍‍✅ ေၾကာ္ျငာအသစ္မ်ား အပတ္စဥ္္တင္ေပးပါ (Post Weekly Ads)
‍‍‍‍‍‍
ပစၥည္းမ်ားမ်ား ေရာင္းထြက္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ ့ Websites ေတြနဲ ့ Social Media ေတြမွာ ေၾကာ္ျငာပိုစ့္မ်ားကို အပတ္စဥ္တင္ေပးတာက Customer ေတြအမ်ားဆံုးနဲ ့ အျမန္ဆံုး သိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြကို Email ေရာ Social Medial ေရာ၊ Dogital Channel ေတြမွ်ဳပီး Implement လုပ္ရပါမယ္။

‍‍‍‍‍‍✅ Email မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ Reply ျပန္ပါ (Be Responsive to Emails)
‍‍‍‍‍‍
Email ေတြနဲ ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖၾကားေပးၿပီး Customer ေတြနဲ ့ ထိေတြ ့မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးရပါမယ္။ Email ကို ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းက Customer ဆီက အမွတ္ ပိုရႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ Brand အေပၚ သစၥာရွိ Customer ေတြကို လြတ္မသြားေအာင္ ထိန္းထားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

‍‍‍‍‍‍✅ ေမြးေန ့ဆုေတာင္းစာမ်ား ပို ့ေပးပါ (Birthday Cards)
‍‍‍‍‍‍
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို ့ရဲ ့Customer ေတြဆီကေန Information ေတြကို ေတာင္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီ Information ေတြထဲက အမ်ားစုကို Customer Verification နဲ ့Delivery ပို ့ဖို ့အတြက္ သံုးၾကေပမယ့္ Customer Information ေတြက Personal Data ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ္ ့Customer အမ်ားစုက ေမြးေန ့ရက္လို Personal Data မ်ိဳးကို သူတို ့ယံုၾကည္ရတဲ့ ကုမၸဏီကို ေပးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီလို Personal Information မ်ိဳးကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေမြးေန ့ဆုေတာင္းစာမ်ားပို ့ေပးျခင္းက Customer ေတြကို ဂရုစိုက္ေၾကာင္း ျပသေပးတဲ့ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းကလည္း Customer နဲ ့ဆက္သြယ္ရမွာ ထိေရာက္တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။
‍‍‍‍
အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေနနဲ ့ Social Media မွာ Active ျဖစ္ေအာင္ေနျခင္း၊ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ မိမိရဲ႕ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ အသံုးျပဳနည္းမ်ားအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ တင္ေပးျခင္းတို့ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
‍‍‍‍‍‍
𝗕𝟯𝟲𝟬 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹

Don’t forget to share this post!

Subscribe

Interested in learning more about taking lead in today’s competitive market?
Sign up & take your chances right now…

Contact Details

Mobile:+95 9 45366 6696
              +95 9 95266 6696
Email: hello@b360.ltd
Address: No.15, Yankin St, Sanchaung Township
Yangon