သင့္ Potential Customer (Prospect)ေတြက အေျခအေနအမ်ိဴးမ်ိဴးေပၚမွာ မူတည္ၿပီး စိတ္ေျပာင္းတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္မရွိတဲ့အခ်ိန္ ကိုယ့္မ်က္ကြယ္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲ သိဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။

Potential Customer (Prospect) တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အေျခအေနေတြ၊ Behavior ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ Organization ထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေန Update ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သိၿပီး၊ သိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕Marketing ႏွင့္ Sales လႈပ္ရွားမႈေတြကို လိုက္ေျပာင္းႏိုင္မယ္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ Action ယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ သင့္ၿပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ကို တစ္လွမ္း ႀကိဳေရာက္ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ prospect ရဲ႕ Emotional Attachment နဲ႔ Trust ကိုရရွိႏိုင္ကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ Relationship ေတြတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ Behaviour လို႔ ေျပာေနတဲ့ အရာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ –

ကိုယ့္Target Audience ရဲ႕
✅Email နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Behavior တြ
✅Social Post Engagement ေတြ
✅Web Browsing/Website Visit လုပ္တဲ့ Activities ေတြ၊ ဘယ္ Product နဲ႔ ဘယ္Service ေတြကို စိတ္ဝင္တစား ဝင္ၾကည့္သြားလဲ။
✅ဘယ္ URL link ေတြကို Click ႏွိပ္ Visitလုပ္သြားလဲ။
✅ကိုယ္ပို႔လိုက္တဲ့ Quotation၊ Presentation slides နဲ႔ Document ေတြကို ဖြင့္ၾကည့္သလား၊
✅ဖြင့္ၾကည့္ရင္ ဘယ္ Slide ကို အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ေပးၾကည့္သြားသလဲ။

စတာေတြကို Tracking လုပ္ၿပီး Behavior ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ တျခား အခ်က္အလက္ေတြရွိပါေသးတယ္။

Behaviour ေတြကိုTrackလုပ္ျခင္း Monitoring လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္ ။

1. ကိုယ္လိုက္ေနတဲ့ Project/Deal အေျခအေန
2. Project/Deal နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Contact ေတြ Decision Maker ေတြရဲ႕ အေျခအေန behaviour ေတြ

1. ကိုယ္လိုက္ေနတဲ့ Project/Deal အေျခအေန
ကိုယ္လိုက္ေနတဲ့ Project ရဲ႕ Stage က quotation ေတြ collet လုပ္တဲ့ stage မွာပဲရွိေနတာလား။ Review လုပ္ေနၿပီလား။ Decision ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီလားဆိုတဲ့ Project behaviour ေတြကို ေစာေစာသိႏိုင္ေလေလ လုပ္ငန္းအတြက္ အႀကိဳးရွိေလပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဒီလို behaviour ေတြကို သိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သိတဲ့အတိုင္း ကိုယ့္ရဲ႕ Digital Marketing Activities ေတြ လိုက္ေျပာင္းတာကို behaviour-based Marketing လို႔ေခၚႏိုင္တယ္။

ဥပမာ ။ ကိုယ္က quotation ပို႔ထားတယ္၊ တစ္လ၊ ႏွစ္လ ၾကာသြားၿပီ။ ဘာမွ update မရွိဘူး။ ဘာမွလဲ ျပန္မေျပာဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒုတိယလ ေရာက္မွ Customer ဘက္မွာ ဒီ Project ျပန္စဖို႔ စဥ္းစားလာၿပီဆိုရင္ သိႏိုင္တာမ်ိဳးပါ။

2. Project/Deal နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Contact ေတြ Decision Maker ေတြရဲ႕ အေျခအေန behaviour ေတြ

ၾကဳံဘူးၾကမွာပါ။ ကိုယ့္ Potential Customer (Prospect) က ပထမပိုင္းမွာ (Product 1) ကိုစိတ္ဝင္စားေနၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ေနာက္တစ္ပတ္ေလာက္အၾကာမွာ ေနာက္ Product တစ္ခုကို (Product 2) ေျပာင္းၿပီး စိတ္ဝင္စားေနတာမ်ိဳး။

ဥပမာ ။ ကိုယ့္ Prospect က Product (1) နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Website Page ေတြ၊ Facebook Post ေတြကို ၾကည့္ေနရာကေန၊ Product (2) ႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြ ေျပာင္းၿပီးၾကည့္လာတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။

Prospect ေတြက ဒီလိုသူတို႔ရဲ႕ interest ေျပာင္းသြားတာ ကိုယ့္ကို မေျပာျပတတ္ၾကပါဘူး။ အတိုခ်ဴံးေျပာရင္ သူဘာႀကိဳက္သလဲဆိုတာ မသိေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ Marketing နဲ႔ Sales Activities ေတြ မွားႏိုင္ပါတယ္။

Behavior-Based Marketing ကိုသုံးရင္ေတာ့ Customer ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အေပၚမွာေျပာထားခဲ့တဲ့ Digital Behavior ေတြေပၚအေျခခံၿပီး ကိုယ္ရဲ႕ Digital Marketing Activities ေတြ Sales Activities ေတြကို အခ်ိန္ကိုက္ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္အသုံးျပဳတဲ့ Solutionအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး Behavior ေျပာင္းတဲ့အေလွ်ာက္ Marketing Activities ေတြ အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ Solution ေတြ၊ မိမိဝယ္ယူအသုံးျပဳလိုတဲ့ Software Platform version/License အလိုက္ Fully Automatic ၊ Semi-Auto နဲ႔ Manual မ်ားတာေတြ ကြာဟႏိုင္ပါတယ္။

Don’t forget to share this post!

Subscribe

Interested in learning more about taking lead in today’s competitive market?
Sign up & take your chances right now…

Contact Details

Mobile:+95 9 45366 6696
              +95 9 95266 6696
Email: hello@b360.ltd
Address: No.15, Yankin St, Sanchaung Township
Yangon